Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

bigdreamsgangsta
20:34
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też.
— Osiecka do Przybory
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaCattleya Cattleya
bigdreamsgangsta
20:34
8307 70f2 350
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viaCattleya Cattleya
bigdreamsgangsta
20:26
Play fullscreen
ALWAYS!!!!
bigdreamsgangsta
20:24
bigdreamsgangsta
20:23
5946 78e6 350
Reposted fromnyaako nyaako viaCattleya Cattleya
bigdreamsgangsta
20:23
5272 3324 350
Reposted fromvanite vanite viaCattleya Cattleya
bigdreamsgangsta
20:23
bigdreamsgangsta
20:03
Zbyt długo nie było mi smutno, więc czas najwyższy odwiedzić zupę.
— I MISS U......

July 03 2015

bigdreamsgangsta
12:37
jeżeli już trzeba kogoś wybrać, jedyny słuszny wybór to osoba, która tego wyboru nie wymaga.
— ...
Reposted fromkatalama katalama viaagulek16 agulek16
bigdreamsgangsta
12:36
"It's never too late to be what you might have been." 
— George Eliot
Reposted fromssozs ssozs viaagulek16 agulek16
bigdreamsgangsta
12:36
From my first time reading it, this quote has stuck with me
Reposted fromfabs3 fabs3 viaarrependimento arrependimento
bigdreamsgangsta
12:35
bigdreamsgangsta
12:33
4881 d741 350

June 11 2015

bigdreamsgangsta
10:54
"Próbuję tylko przez to wszystko przejść, rozumiesz? Staram się z tym wszystkim uporać po kolei, w nadziei, że to już koniec. A potem patrzę i widzę, że nic z tego. Zaraz pojawia się coś nowego. Chcę się wreszcie od tego uwolnić
— Lisa McMann "Koniec"
bigdreamsgangsta
10:54
czasami czuję, że to on nadał sens temu pustemu światu.
10:54
bigdreamsgangsta
10:53
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaarrependimento arrependimento
bigdreamsgangsta
10:53
Są miejsca, do których nie powinno się wracać.
Są ludzie, o których nie powinno się już myśleć.
Reposted fromemerencja emerencja viaarrependimento arrependimento
bigdreamsgangsta
10:53
Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi. Są słowa, które zawsze wywoływać będą morza łez. I są takie osoby na myśl, o których zawsze zasypie nas lawina wspomnień.
— temyśli.pl
Reposted frombomdia bomdia viaarrependimento arrependimento
bigdreamsgangsta
10:53
Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło…
— W. Ziółek
Reposted fromxalchemic xalchemic viaarrependimento arrependimento
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl